Bjerknes, Isak Torstensen (6.5.1815 – 9.8.1884)

Gårdbruker i Strømsgodset, kjøpte høsten 1844 Stormoen gård hvortil han flyttet våren 1845. Gift med Hans Nielsen Hauges brordatter Marie (1808-93). Betegnet som en omgjengelig og evnerik mann med stor interesse for jordbrukets fremme. Tilvirket selv mange slags redskaper for sitt gårdsbruk, tildels med forbedrete konstruksjoner, og skal i 1872 ha vært den første i Skoger herred som anskaffet seg slåmaskin. Sammen med Andreas O. Borgen kjøpte han i 1855 Smithestrøm, og da de senere delte gården overtok Bjerknes nedre del som han bebygget. I 1866 kjøpte han også Sundland som han overdro til sin eldste sønn, Thomas. Sammen med brukseier N.P.W. Hansen på Rødskog Brug anla han i 1874 Stormoen Teglverk, som etter et par års drift fullt ut ble overtatt av Bjerknes. Teglverket var da et av de betydeligste i distriktet og det første som opptok fabrikasjon av drensrør i større målestokk. Medlem av Skoger Sparebanks direksjon i 20 år. Mottok i 1877 Kongens fortjenstmedalje for fortjeneste av det norske jordbruk, og samme år en medalje for sin virksomhet ved landbruksutstillingen i Oslo.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet