Bjerknes, Ivar (15.12.1867 – 30.5.1939)

Disponent for Stormoen Teglverk og Dahler Teglverk 1897-1916, s. av Thomas B. Medlem av Skoger herredsstyre og formannskap, overformynder, åstedsforlikskommissær, formann i fattigstyret og kretssykekassens styre fra opprettelsen i 1911, medlem av Skoger Sparebanks forstanderskap og kontrollkomité, fra 1924 medlem av direksjonen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet