Bjerknes, Oddvar (12.1.1916-12.5.2000)

Bedriftsleder, brukseier og idealist, f. i Øvre Eiker og bosatt i Drammen. Merkantilt utdannet i England. Arvet i 1938 (som 22-åring) en stor eierandel i Nøsted Bruk (s.d.) på Tangen etter sin avdøde far Johan Bjerknes. Etter en årrekke som funksjonær og kontorsjef overtok han våren 1948 stillingen som disponent ved bedriften. Bjerknes-familien hadde stått i spissen for en refinansiering av Nøsted Bruk i 1929. Etter sin fars død var Bjerknes med på å realisere ideen om å etablere en wallboardfabrikk på tomtene til det tradisjonsrike trelastbruket. Wallboardfabrikken sto klar til drift i 1939. På sitt største hadde Nøsted Bruk 290 ansatte under Bjerknes ledelse. Satsningen på en ny produksjonslinje for harde wallboardplater fra 1971 slo feil, bedriften ble rammet av store tekniske problemer, med påfølgende økonomiske problemer – etter hvert kombinert med en statlig dirigert prosess til fordel for andre norske wallboard-produsenter, i en tid med overkapasitet i bransjen. Det endte med avvikling høsten 1976. Bjerknes gikk videre til Hotvedt Dampsag i Øvre Storgate 103 (som også lå i familien) og etablerte et større byggevareutsalg, nedlagt i 1985.

Under okkupasjonstiden i 1940-årene var Bjerknes aktiv motstandsmann. Ved inngangen til 1960-årene gjorde han seg bemerket som initiativtakeren til den kommunale attføringsbedriften IFY (i dag Enter Kompetanse s.d.), som fra begynnelsen disponerte lokaler på Nøsted Bruk. Bjerknes skaffet enerett til å produsere suveniren «Spiraltrollet» (skapt av Per Pihl) som IFY fikk produsere. Han tilrettela også for IFYs produksjon av skilter. Han sto videre i spissen for å realisere Drammen Turheis (s.d.) og alpinbakken på Åssiden.

Medlem av hovedstyret i Norges Industriforbund, do. Skogindustriens Økonomiske Institutt, do. Wallboardfabrikantenes Forening, do. Libertas støtteforening for håndverk og industri, rådsmedlem i Norges Eksportråd, formann i Drammens Handelstands Forening, medlem av Buskerud fylkes tiltaks- og arbeidsnemd, styremedlem i IFY A/S, styreformann i Drammen Turheis A/S. Tildelt I.F. Sturlas hederstegn etter stor innsats for idrettsforeningen gjennom mange år.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet