Bjørka, Robert (9.11.1920- 26.7.2022)

Sivilarkitekt MNAL, bypatriot og markaentusiast, f. og bosatt i Drammen. Eksamen artium. Student ved NTH fra 1939, deltok i etterretningsorg. XU under okkupasjonen, fengslet 1943-1945, herav 16 md. i Sachsenhausen. Siv.ark. fra NTH 1947. Distriktsarkitekt i Buskerud for Den Norske Stats Husbank. Eget arkitektfirma i Drammen fra 1954. Tegnet i alt 35 store og mellomstore boligprosjekter for Drammen Boligbyggelag. Bjørkas arkitektkontor tegnet industribygg, kontorbygg, skoler, aldershjem, institusjoner, boligblokker og eneboliger. Blant prosjektene kan nevnes boligblokkene for ansatte ved Drammen sykehus, høyblokkene (skivehusene) på Strøtvet, Kreditkassens gård på Bragernes, Ligo Shoppingsenter, Åskollen sykehjem, Eikholtsenteret etc.

Formann i Drammen Kunstforening, styremedlem i Drammens Museum og en lang rekke andre tillitsverv. Stort engasjement for Drammen & Omegn Turistforening, hvorfra han ble hedret med Gullknappen. Skilærer-eksamen i alle skigrener. Initiativtaker til å markere Drammen kommunes geografiske midtpunkt med bauta innviet 19.6.2013. Tildelt Regjeringens minnemedalje (2015).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet