Blektjern

Blektjern i Strømsåsen var drikkevannskilde fra 1870-årene til ca. 1990.

Foto: Drammen byleksikon, 2004
Fotograf: ukjent

Fiske- og badedam i Strømsåsen, opprinnelig en mølledam som forsynte møllene på Austad med vann. I 1876/77 kjøpte Drammen kommune dammen fra Austad gård for kr. 4.000 og bygget den opp som inntaksbasseng for bedre å kunne betjene Strømsø og Tangen, et prosjekt som var blitt foreslått allerede i 1860. Navnet henspiller på blek, lys, dvs. det bleke/lyse tjernet. I 1932 ble tjernet utvidet til et betydelig vannreservoar for Drammen, med et innhold på 1,5 mill. liter. Noe av bassenget og bekken ligger på Danviks grunn. Den første vannledning som ble lagt var en 9 tommers ledning ned til Strømsø Baggate (Tordenskiolds gate). Nedlagt som drikkevannskilde ca. 1990, åpnet som fiske- og badedam 31. august 2011.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet