Blektjernstua

Damvokterbolig ved Blektjern ved en gammel husmannsplass. Stedet var bebodd av tre damvokterfamilier fra 1927 til 1956, og til sammen 18 barn vokste opp her. Damvokteren skulle måle vannstand og -temperatur og rapportere til kommuneingeniøren tre ganger daglig.  Han skulle også føre logg over værforholdene.  I helgene var stua åpen for salg av forfriskninger til turfolket, særlig populær var en hjemmelaget sportsdrikk, blandet av vørterøl og Solo. 3. Drammen speidergruppe brukte huset fra 1964-1980. Så ble det leiet ut til Drammen Sportsfiskere, og i 2013 overtok Turistforeningen stua. Den fungerer nå som ubetjent hytte som kan leies til overnatting.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet