Blich, Thomas Lauritz Christian Fredrik (10.10.1810 – 19.11.1879)

Lege, f. i Kristiania, kom etter med. embetseks. i 1832 til Drammen som assistentlege hos J. A. Storm og overtok dennes praksis, fikk samme år til behandling det første koleratilfelle i Norge (se: Kolera). Praktiserte som lege i Drammen til sin død, landfysikus i Buskerud amt fra 1857, døde som Norges siste landfysikus. Nød stor internasjonal anseelse, var legevitenskaplig forfatter og medlem av franske og svenske medisinske selskaper. Æresdoktor i Uppsala 1877, medlem av Videnskabsselskabet i Kristiania. Ridder av St. Olavs orden 1876 «for fortjenstlig Lægevirksomhed».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet