Block, Søfren (1779 – 1842)

Kjøpmann og eligert mann i Drammen (1821-24), medstifter og medlem av den første direksjon for Drammens Sparebank 1823, fra 1825 regnskapsfører for Claus Trondsens Stiftelse. Gift med Søfren Poulssons datter Anne Kirsine, overtok 1808 svigerfarens store eiendom med to store bygninger, tobakksspinneri og tilhørende sjøboder i dav. Sundgaden, senere Øvre Storgate 55 (Blocke-gården, også kalt Wenneberg-gården), som i 1817 hadde en verdi av 5.100 riksdaler. Her drev B. stor handel. Bygningene brant i 1838 og ble gjenoppbygget slik de ligger i dag. B. kjøpte i 1816 også en lystgård på Berskaug (Block-Berskaug), bygget på svigerfarens eiendom. Omtrent samtidig bygget han Sundhaugen (Grønland 101), dengang kalt Blockehaugen, som lystgård.

Cookies | Personvern

bn