Blom, Gustav Peter (18.12.1858 – 24.12.1939)

Jurist, f. i Drammen, s. av sorenskriver Peter Julius B. Advokat i Kristiania fra 1890, senere høyesterettsadvokat. Utga «Sjøfartsloven med kommentarer, Sjøveisreglene» (1906) og andre kommentarutgaver på sjøfartslovgivningens område.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet