Böckman, Erasmus Dietrichson (17.12.1876–24.1.1969)

Jurist, f. i Drammen, s. av prost Søren G. B. Flyttet til Trondhjem hvor han var byrettsdommer 1920-46 og kst. fylkesmann i Sør-Trøndelag 1922-24. Formann i direksjonen for A/S Røros Kobberverk 1929-32 og 1936-40, formann i styret for A/S Jernbeton 1930-41, innehadde en rekke andre offentlige og private verv. Død i Oslo, begravet på Vestre gravlund.

Cookies | Personvern

bn