Bogsrud, Martin (8.1.1885 – 26.4.1956)

Bankmann, f. i Drammen, s. av gårdbruker Thorkild Rishovd B. Fullmektig i Norges Bank 1916, valutasjef 1920, inspektør 1921, underdirektør 1945-53. Medarbeider i Hejes «Håndbok for handelsmenn».

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet