Bølgen

Nic. Schiølls fontene Bølgen ble reist i Tollbodgaten i 1953, men allerede fra midten av 1960-tallet forsvant vannet.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Liten bronsefontene som i 1953 ble reist på triangelen mellom Tollbodgaten og Langes gate. Skulpturen på toppen av en søyle av polert, rød granitt, forestiller en mann som hviler på en bølge mens han løfter en svevende fugl med begge hender. Utført av Nic. Schiøll, gave fra ti av de næringsdrivende i strøket. B. var opprinnelig laget som et utkast til konkurransen om utsmykningen av Oslo rådhus i 1939. Opprinnelig sprutet vann opp under skjellet, som ble samlet i «skålen». Etterhvert som skålen ble full, rant den over og ned i det store, praktfulle blomsterbedet som var anlagt under fontenen, med andre ord et selv-vannende blomsterbed. I midten av 1960-årene glemte kommunen en høst å skru av vannet for vinteren, noe som førte til at ledningene frøs og det oppsto bl.a. en sprekk i sokkelen slik at hele fonteneopplegget ble ødelagt. Skadene var for omfattende og kostbare til å kunne rettes på, og fontenen har deretter stått uten vann.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet