Bolstad, H. M.

Tobakksforretning i Øvre Storgate 3, etablert 1916. I 1936 ble forretningen flyttet til Nedre Storgate 11.

se: Magnussen, L. & Co.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet