Bondeungdomslaget BUL i Drammen

startet i 1912 for å være et tilbud til bygdeungdom som kom til byen for å skaffe seg jobb, men også for byens egne innbyggere. BUL Drammen var med på å starte Kaffistova/Bondeheimen i Drammen i 1913. Se: Kaffistova og Bondeheimen A/L. BUL Drammen ble nedlagt i 2019.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet