Borch, Christoffer (18.1.1817 – 11.8.1896)

Billedhugger og tegnelærer, f. i Drammen, s. av kjøpmann Christopher B. Elev av H. W. Bissen i København 1845-47, studerte i Roma 1852-54 og 1869-77. Av Borchs arbeider kan nevnes dekorative skulpturer til Oscarshall og Universitetets gamle festsal, løvene foran Stortinget, døpefonten i Bragernes kirke, statuen av stortingspresident Christie i Bergen (1868), som var den første offentlige monumentskulptur i Norge, og bysten av Erik Børresen foran Erik Børresens stiftelse. Borch, hvis stil er preget av senklassisisme var venn av Bjørnson og ivrig grundtvigianer. Representert i Nasjonalgalleriet.

Cookies | Personvern

bn