Borgen, Andreas Engebrethsen (29.7.1825 – 7.1.1886)

Kjøpmann og grosserer på Bragernes, tobakksfabrikant, f. i Drammen, s. av Engebreth B. Overtok i 1853 Jacob B. Borchs kolonialforretning (oppr. Erik Børresens «Børresboden») og i 1864 J. Fr. Schultz’ Tobaksfabrik sammen med broren Otto B., eneeier 1874. Medlem av Børskomitéen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet