Borgen, Andreas Engebrethsen (29.7.1825 – 7.1.1886)

Kjøpmann og grosserer på Bragernes, tobakksfabrikant, f. i Drammen, s. av Engebreth B. Overtok i 1853 Jacob B. Borchs kolonialforretning (oppr. Erik Børresens «Børresboden») og i 1864 J. Fr. Schultz’ Tobaksfabrik sammen med broren Otto B., eneeier 1874. Medlem av Børskomitéen.

Cookies | Personvern

bn