Borgen, Andreas Olaus (1804–1882)

Grosserer i Drammen, s. av Jens Peter B. Overtok i 1834 etter faren forpaktningen av den første bybro hvor han oppebar inntektene av bropenger for kjørende og gående til broen i 1843 ble frigitt. Innvalgt i Drammens første bystyre 1837. Kjøpte i 1857 sammen med Isak Bjerknes Smithestrøm gård, hvor han bosatte seg. Deltok i finansieringen og byggingen av Strømsgodset kirke, testamenterte kr. 40.000 til et legat for «trengende kvinner av alle samfunnsklasser», et legat på kr. 20.000 til trengende i Strømsgodset og Konnerud og et legat på kr. 24.000 til Drammens Barnehjem (som i 1904 ble overført til Pleiestiftelsen for småbarn). Betegnes som en rundhåndet mann overfor sine folk. Ved hans død gikk Smithestrøm over til søstersønnen Carl Emil Bulow.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet