Borgen, Otto (19.9.1831 – 31.1.1913)

Otto Borgens kolonialforretning i Øvre Storgate 7 var i sin tid byens største, her en annonse fra 1873 som bl. a. tilbyr skråtobakk av egen produksjon.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Drammensdikter, kjøpmann og politiker, f. i Drammen, s. av Engebreth B., medlem av Drammen bystyre i 18 år, hvorav 6 år i formannskapet. Fra 1858 til 1888 kjøpmann og grosserer i kolonialvarer en gros og detalj i Øvre Storgate, i sin tid byens største forretning i bransjen, forlikskommissær (fra 1886) og kommunerevisor (fra 1892) til sin død, skrev en rekke dikt i bl.a. Drammens-avisene og Børnenes Blad, utg. 1878 diktsamlingen «Markblomster». Kjøpte i 1864 Schultz Tobakfabrik (s.d.) sammen med broren Andreas og bestyrte denne til 1874. Medstifter av Norges kristelige ungdomsforbund, Drammens Turnforening, De Unges Samfund og Drammen og Oplands Turistforening, formann i Drammens Handelsstands Forening, i en årrekke kirkeverge og formann i den private fattigpleie.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet