Borgen, Per Otto (23.5.1947-18.6.2016)

Per Otto Borgen. Foto: Drammen kommune.

Jurist, forfatter og lokalhistoriker, f. og bosatt i Drammen, inntil han fikk konsesjon på å kjøpe jordeiendommene Gravbråten/Dyrgrav på Geithus i Modum, der han var konsesjonspliktig bosatt fra og med 1995. Juridisk embetseksamen 1980 (cand.jur) fra UiO, juridisk konsulent hos Fylkesmannen i Buskerud, protokollsekretær i Høyesterett, privatpraktiserende advokat i kontorfellesskap med advokat Jan Lyngås (Engene i Drammen), juridisk spesialkonsulent (advokat) i Drammen kommune og privatpraktiserende advokat med kontor i Vikersund. Bystyrerepresentant (Frp) 2007-2011.

Borgen skrev og ga ut 10 lokalhistoriske bøker på eget forlag – Forlaget for by- og bygdehistorie. Han gjorde seg til spesialist på lokalhistoriske leksikon. 1995: Drammen byleksikon bind 1. 1997: Lier bygdeleksikon. 1998: Drammen byleksikon bind 2. 2000: Ringerike by- og bygdeleksikon. 2004: Drammen byleksikon (revidert, utvidet og sammenslått utgave av de foregående med 3500 oppslag) og 2006: Asker og Bærum leksikon. Han var i ferd med å fullføre Modum bygdeleksikon, men rakk ikke å gi ut dette før han døde. Borgen har videre skrevet «Norges statsministre» (1999) utgitt på Aschehougs forlag, var medforfatter i tre bøker om Høyesteretts avgjørelser i hhv. promillesaker, narkotikasaker og veitrafikksaker (Tano forlag). På oppdrag skrev han bøkene «Drammensryttere gjennom 200 år» (1973), «A/S Star Paper Mill 1926-1976» (1976), «Norsk Ryttersports Historie» (1979), «Drammensryttere gjennom 225 år» (1998) og var medforfatter i «Made in Drammen» (2011). Borgen ble allerede fra annen halvdel av 1960-årene velkjent som frilansjournalist, spaltist, kronikkskribent og senere fast gjesteskribent i lokalpressen. B. skrev minst to hundre historiske artikler for uke- og fagpresse, Aftenposten og lokalpresse i Drammen.

Han var en ivrig rytter og svært engasjert i Drammen og Omegn Rideklubb gjennom mange år. I 1979 ble han tildelt Norges Rytterforbunds fortjenestnål. Han framholdt ofte at han var drammenser i 10. generasjon. Etter sin død ble Borgen hyllet som en av de mest kunnskapsrike byhistorikere Drammen har hatt.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet