Boy, Jacob (1718 – 1785)

Krambodhandler på Bragernes fra 1743, s. av kjøpmann Philip Boy. Fikk den 3. mars 1752 kgl. privilegium for produksjon av tobakkspiper av leire (krittpiper), og anla fabrikk i Lilleparken (se: Boys Krittpipefabrik). Flyttet på slutten av 1760-tallet til Christiania hvor han kjøpte gården Wøyen med mølle og sagbruk. Solgte i 1770 sin eiendom på Bragernes til sogneprest Chr. Finchenhoff.

Cookies | Personvern

bn