A. Braathen Pølsemakeri og kjøttforretning

Grunnlagt 1896 av Andreas Braathen, som kom fra Ringerike til Drammen hvor han startet pølsemakeri i Aabys gate 6. Utsalg på Bragernes Torv 2 ble etablert i begynnelsen av 1930-årene under ledelse av datteren Ragna. I 1937 ble firmaet overdratt til sønnene slik at Alf Braathen (1900-1981) fikk ansvaret for pølsemakeriet mens Thorleif Braathen fikk ansvaret for utsalget. Andreas B. opparbeidet firmaet til et av distriktets største kjøttforretninger med nytt, moderne pølsemakeri, salteri og fryseri, som forhandlet alt i kjøtt, flesk, pølsevarer og smørbrødpålegg engros og detalj og kjørte med egne biler i Drammen, Buskerud og Nordre Vestfold for levering direkte til kjøpmenn. Sønnene bygget egen forretningsgård på Bragernes Torv (Braathen-gården). I 1971 ble Yngvar B. tatt opp i ledelsen. Utsalget på Bragernes Torv ble nedlagt i 1991 og alt direktesalg foregikk deretter fra Aabys gate 6. I 1995 omsatte bedriften for 14 millioner kroner, men driften gikk med tap.

Det var pølsemaker Alf Braathen som skapte bedriftens legendariske wienerpølser. Produksjonen ble satt i gang i 1950 og pølsene gikk snart sin seiersgang i byens pølsekiosker. Pølsene ble etterhvert også tilgjengelig i ferskvaredisker i dagligvarehandelen, både i Drammen og i et større omland.

I 1996 solgte familien Braathen bedriften til Krone Kjøttprodukter A/S (John Munkhaugen) i Mjøndalen og produksjonen ble stanset i løpet av 1997. Produksjonen av Braathen-pølser ble videreført i regi av Krone. All drift i Aabys gate 6 opphørte. Braathen-gården på Bragernes torg ble i 1998 solgt til den senere Sparebanken Øst for kr. 17 mill.

Rettighetene til å produsere Braathen-pølsene kom i hendende på kjøttforedlingsbedriften Finsbråten på Eidsvoll. Finsbråten ville stanse Braathen-produksjonen i 2007, men kioskeier Gunnar Gundersen i Dalen kiosk i Kobbervikdalen overtalte bedriften til å fortsette. Pølsemakeriet på Eidsvoll ble nedlagt i 2018 og pølseproduksjonen er videreført av pølsemakeriet Leiv Vidar i Hønefoss.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet