Bragerhagen

Bragerhagen i første halvdel av 1900-tallet.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Den østligste del av hovedgaten på Bragernes, gikk oppr. fra Michely-gården ved Omsteds gate til bygrensen mot Lier. Navnet ble stadfestet i 1866. Tre år senere ble strekningen fra Michelygården til Brandtenborggaten innlemmet i Nedre Storgate. Bragerhagen ender i dag i Fayegaten et stykke før bygrensen, den siste biten forsvant på 1970-tallet i forbindelse med fremføring av ny motorveibro. Bygninger m.v.: Nr. 16 W. C. Møller (s.d.). I enden av gaten ved Sletten lå Bruusgaard-villaen, en stor murvilla, senere tatt i bruk av Drammen off. spesialskole. Betania kapell lå på hjørnet av B. og Tomineborgveien, og ved bygrensen lå Nationalboligen, National Industris lange arbeiderbolig. Bygningen lå i sin helhet i Lier, ikke dels i Drammen, dels i Lier, som det het på folkemunne.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet