Bragernes Fattigskole

Grunnlagt 1745, fikk sin fundats først i 1752. Opprettet for å gi fattige barn fri undervisning i kristendomskunnskap, regning og skrivning fra deres 6. til 12. leveår. I 1780 flyttet skolen inn i et toetasjes hus i Storgaten nær Bragernes Torg, oppført med 2.600 riksdaler i frivillige gaver. I 1781 ble det også opprettet et oppfostrings- og arbeidshus. Skolen fikk i 1806 en filial på Brakerøya. Den ble i 1848 omdannet til Bragernes Almueskole.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet