Bragernes Skole

Opprettet ca. 1741 som Bragernes Fattigskole med beliggenhet nedenfor kirken mot elven. I 1781 flyttet skolen til en bygning ovenfor den senere Torghallen, med en stor hage opp mot Engene. Fra 1817 ble det bevilget midler av bykassen til skolen, som i 1834 ble tredelt og fikk underavdelinger på Landfalløya og Brakerøya, men ble igjen samlet i 1860 i Bragernes borgerskoles bygning ved Kirkeplassen. I 1848 ble fattigskolen avløst av Bragernes almueskole. Den hadde to avdelinger med 6 klasser, samt en klasse for «forsømte og forsømmelige barn», den første «hjelpeklasse» i Drammen, dessuten ble det opprettet egne betalingsklasser på 5. og 6. klassetrinn med et forbedret tilbud for de bedrestiltes barn. Daglig skolegang ble gjennomført og skolen hadde 619 elever. I 1863 ble det ansatt to lærerinner som skulle undervise i de lavere klasser og i pikeklassene. Etter bybrannen ble skolen gjenoppført på Losjeplassen (Nedre Storgate 26) og tatt i bruk fra 1868 til 1893. Lokalene ble imidlertid raskt for små. I 1889 ble almueskolen til folkeskole. Ny skolebygning, på Gutzeitløkken (Dronninggaten 26) like under Drammen Sykehus, ble tatt i bruk 29. august 1893 og sto til 1977 da den ble revet p.g.a. sykehusets utvidelse. Skolen ble erstattet av et vakkert skoleanlegg i Furulunden på Løkkebergene (Lammers gate 40) med flott utsikt over Drammensfjorden. Skolen har 310 elever (1-7) pr. 2020 og tar i mot barn fra Bragernes og Øren bydeler. Skolebygningen på Losjeplassen fungerte fra 1893 som filial, fra 1916 til 1940 som kommunal middelskole. Den ble deretter overtatt av tyskerne, og ble fra 1945 til den ble revet på 1970-tallet benyttet som kommunal leiegård.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet