«De tre bydeler»

Fontene på Strømsø Torg som viser tre unge kvinner i bronse på en begerformet sokkel hvorfra vannet strømmer ned i et nikantet basseng av rød granitt. Kvinnene representerer de tre bydeler: Bragernes, Strømsø og Tangen. Fontenen, som er utført av Per Hurum, ble reist høsten 1952 og var en gave fra Drammens og Oplands Privatbank A/S. Den var plassert i rundkjøringen. Torget ble stengt for vanlig biltrafikk og bygget helt om i 2011, og da ble fontenen flyttet og det nikantede bassenget ble fjernet, etter godkjenning av kunstnerens enke.

Strømsø Torg 2019

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet