Bragernes

Bragernes Torv og nærmeste omgivelser, fotografert på 1950-tallet etter at Løvefontenen ble erstattet med St. Hallvards brønn.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Bragernes har sitt navn etter en kortere strekning rett nedenfor Gjetergaten, hvor det antas at landet en gang har skutt ut en tunge i elven, et nes, som i tidens løp er forsvunnet. Den gamle gård Brager el. Brakar lå her rett opp for Gjetergaten, som allerede i middelalderen gikk fra gården til skipshavnen ved Brakaneset. På 1500-tallet var Bragernes en felles betegnelse på bygdene rundt Drammen, Bragernes len eller fogderi, som var underlagt Akershus slott. Høsten 1662 ble ladestedene ved Drammenselvens utløp skilt fra det omkringliggende landdistrikt og forenet til ett ladested, Bragernes-Strømsøe. I 1678 ble Strømsø/Tangen atter skilt fra Bragernes. Fra 1678 til 1679 var Bragernes Norges residensstad, med stattholder Ulrik Frederik Gyldenløve bosatt i Parken. Den 21. januar 1715 fikk begge Drammensbyene kjøpstadsrettigheter, men frem til 1800 var Bragernes formelt fortsatt underlagt Christiania.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet