Bragerøens Farvehandel

Grunnlagt 1929 i Tomtegaten 80 av Trygve Viig, fra 1959 drevet av Frank Henningsen i Tomtegaten 78, aksjeselskap 1965 med Henningsen, fra 1970-årene Kolbjørn Næss, som disponent. Forretningen omfattet detaljhandel med farver, oljer, fernisser, kjemikalier, parfymer, skure- og vaskeartikler, kortevarer, papir- og skrivesaker, lær og gummi for skomakere, tauverk, fiskegarnstråd, tapeter, strie, samt lim av alle sorter. Firmaet hadde eget verksted for tilvirkning av draktposer og pergamentskjermer, samt for innramming av bilder. På 1990-tallet navneendring til Bragerøen og Lier Farvehandel AS, forretning nr. 2 ble åpnet i Lier. Forretningen i Drammen ble nedlagt på slutten av 1990-årene, senere også forretningen i Lier.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet