Brandengen gård

Oppr. et underbruk av Fjell, har formodentlig sitt navn fra det gamle mannsnavnet Brand. Gården er nevnt fra 1700-tallet. Samme person har gitt opphav til navnene Brandstranden og Brandelven, som på 1600-tallet var navnet på stranden ved den innerste del av Kobbervikbukten.

Brandengen gård. Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet