Bråten

  1. Husmannsplass under Skallestad i Skoger, nevnt 1723 da Arne Knutsson bodde her. I 1801 nevnes husmannen Jens Nilsson som bygdevekter. Navnet betyr «et stykke land hvor man bryter opp jorden og rydder den for trær og busker».
  2. Boplass litt vest for Bjørnebråten (s.d.), forlengst fraflyttet.
  3. Bruk under Selvik Bruk A/S, oppr. forpaktet av Edvard og Anna Bråten som kom fra Eidsskogen, sannsynligvis de første eidsskoginger som kom til Skoger. Den gang var det bare jordgulv i huset. Eiendommen ble i 1979 tilbakeført til Selvik Bruk hvor den ble benyttet som skogsarbeiderbolig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3.  Bråten  ( Bråtan )   Adresse:  Andorsrudveien 357
                                                                                                                                                                  

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet