Braunman, Christian d.e. (+ 1737)

Sagbrukseier og gårdbruker, s. av lagmann Christian B, eide fra 1729 Austad gård. Gift med Katrine (Karen) Krefting (1704-1771), som i en årrekke eide Dikemark Verk og skjøttet Austad gård etter Braunmans død. I 1733 bygget B. forsøksvis en liten mølle ved en bekk på Austad (Møllebekken), her sto helt frem til et stykke ut på 1900-tallet to barkmøller. Bygde senere en ny mølle ved bekken, alle ble utstyrt med et møllemaskineri som angivelig ingen tidligere hadde benyttet i Norge. Satte spor etter seg i 6 gatenavn: Christian Braunmans vei, Bromannsgangen (Braunmansgangen), Fossekallen, Fosseveien, Kvernveien og Møllebekken.

Cookies | Personvern

bn