Braumann, Christian d.y. (1734 – )

Gårdbruker, eier av Austad gård 1770-79, s. av Chr. B. d.e. og Karen Krefting. Etter sin mor arvet han foruten gården en del penger, som han raskt satte over styr og gikk fallitt. Hadde senere en beskjeden stilling ved Tollboden. Gift med Magdalene Margrete Stibolt (1740-1826), en dyktig og energisk dame som etter mannens fallitt kjøpte en gård i Drammen hvor hun innredet en skole som etterhvert ble godt kjent.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet