Braunman, Christian d.y. (1734 – )

Gårdbruker, eier av Austad gård 1770-79, s. av C. B. d.e. og Karen Krefting. Etter sin mor arvet han foruten gården endel penger, som han raskt satte over styr og gikk fallitt. Hadde senere en beskjeden stilling ved Tollboden. Gift med Magdalene Margrete Stibolt (1740-1826), en dyktig og energisk dame som etter mannens fallitt kjøpte en gård i Drammen hvor hun innredet en skole som etterhvert ble godt kjent.

Cookies | Personvern

bn