Brecke, Hans Thorvald (1.12.1847 – 9.6.1875)

«Nei, er det dig, Hans Brecke!» (Bj. Bjørnson)

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Jurist og forfatter, en av litteraturens «unge døde», f. i Drammen, s. av megler P. Chr. B. Reorganiserte 1863 Latinskolens gymnasiesamfunn som han ga navnet Fraternitas Drafniensis. Populær visedikter og dramatisk forfatter i Det norske Studentersamfund hvor han bl.a. skrev det kjente skuespill «Shahen av Persien i Holmestrand». Sorenskriverfullmektig i Molde 1870-72, senere kst. byfoged i Drammen mens byfoged Selmer møtte på Stortinget og senere i Regjeringen. B. var en nær venn av Bjørnstjerne Bjørnson som skrev det gripende minnediktet «Gjænsyn» (gjengitt i «Digte og Sange»), som ender slik: «….. Hvem er det dog, som samler sit billed i naturens drag, i dette tryllende behag, i stjærnene, som gjække, – i denne hvide, fine glans, i denne tyste rytmedans? … nej, er det dig, Hans Brecke!»

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet