Breder, Paul Peter Wilhelm (10.4.1816 – 15.1.1890)

Jurist, f. på Fredrikshald, s. av sogneprest Severin J. B. Amtmann i Nordland, deretter amtmann i Buskerud 1858-82, fra 1882 tollkasserer i Drammen hvor han døde. Stortingsmann for Nordland 1857-58. Arbeidet sammen med Joh. Jørgen Schwartz ivrig for å få bygget Drammen–Randsfjordbanen med sidelinje til Kongsberg og Krøderen og ble i 1868 den første formann i direksjonen for denne bane. Formann i Vestbanenes fellesdireksjon 1874, styremedlem i Norges Banks avd. i Drammen 1873-84. Kommandør av St. Olavs Orden 1873.

Cookies | Personvern

bn