Bremsa

Skogers hovedvassdrag, løper gjennom den søndre del av bygda, et tilløp til Verkenselven som går videre sydover gjennom Sande og ut i Sandebukten. Navnet er avledet av insektsnavnet bremse, og det er den surrende/durende lyden fra elven som har gitt foranledning til navnet. Elven har sitt utspring i Nedre Eiker og passerer Bremsetjern (294 m.o.h.) under Bremsåsen. Tjernet ble oppdemmet av Skoger kommune og tjente før kommunesammenslutningen som hovedreservoar for vannforsyningen til Konnerud. Fra tjernet rant det oppr. vassdraget sydover til Sagdammen (282 m.o.h.) og Sagdamstua, derfra utgjør elveløpet kommunegrensen mellom Drammen og Nedre Eiker. Fra Majordammen (178 m.o.h.) renner Bremsa forbi sagbroen og danner Løkkafossen før Utenga. Ved Borge går elven inn i Borgedammen, og ved Viuldsrudbroen møter den Verkselven som har sitt utspring i nettet av dammer rundt Konnerud. Ved Sandbråten fortsetter elven som grenseelv mot Sande/Vestfold over i Mølsteddammen. Ved utløpet av denne og Bølumdammen ved Hammersborgfossen ligger et eldre, nedlagt fabrikkanlegg ved Nordre Flåten i Sande kommune (se: Drammens Uldvare fabrik), tidligere lå det en vadmelstampe her. I en årrekke hadde Bremsetjern status som reservevannkilde underlagt Glitrevannverket. Fra 2020/21 ble Bremsetjern tilbakeført til almenheten som rekreasjonsvann.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet