Brett, Olaf Martinius (2.1.1874 – 1961)

Fotograf, utlært hos C. G. Rude i Drammen hvor han var ansatt i 11 år, overtok 1915 Rudes fotografiske forretning og store negativarkiv i Nedre Strandgate 9 (grunnlagt 1856). Oppholdt seg 2 år som fotograf i Berlin, 1 år i Paris og 13 år i London. Håndverksbrev 1917. I England hentet B. sin hustru, Gertrude Louise «Mimmi» Foreman (1888-1976), som ble en kjent og kjær skikkelse i bybildet, bl.a. som «the grand old lady» av Drammen Ladies Guild. Forretningen ble i 1956 overtatt av deres yngste sønn, fotografmester Odd H. Brett (* 1925). Brettgården ble i 1981 solgt til Johs. Christensen A/S.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet