Briskeveien (Briskebakken)

Boliggate i Underlia-feltet, som på midten av 1960-tallet ble utlagt til boligbebyggelse. Veien går nordover fra Finn Blackstads vei og fikk sitt navn i 1966, etter at det opprinnelige forslag – Brattbakken – var trukket tilbake. Navnet ble fra 1.1. 2020 endret til Briskebakken, med begrunnelse at det er en bakke.

Cookies | Personvern

bn