Briskeveien (Briskebakken)

Boliggate i Underlia-feltet, som på midten av 1960-tallet ble utlagt til boligbebyggelse. Veien går nordover fra Finn Blackstads vei og fikk sitt navn i 1966, etter at det opprinnelige forslag – Brattbakken – var trukket tilbake. Navnet ble fra 1.1. 2020 endret til Briskebakken, med begrunnelse at det er en bakke.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet