Brodersens Destillation

Brodersengården i Øvre Storgate 53. Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag

Opprettet 1864 av Nils Edvard Brodersen (1839-1891) som hadde lært faget i Tandbergs Destillation, hvor han var kontorsjef. Firmaet ble etablert som destillasjon og tobakksspinneri med fabrikasjon av røketobakk, skrå og sigarer, men tobakksfabrikasjonen ble nedlagt i 1891. I 1891 overtok enken, som senere tok sønnen Edvard Brodersen som medeier inntil han trådte ut i 1905, da ledelsen ble overtatt av Nils Brodersens svigersønn, disponent Georg F. Helmer. Bedriften, som hadde sine lokaler ved Øvre Sund (Øvre Storgate 53) var i Brodersen-familiens eie til den ble nedlagt ved det endelige forbudet i 1916.

«Aquavit No 1» var kjent over hele landet og ble solgt i alle samlagets utsalg, og en del gikk til eksport. Produksjonen var oppe i 400.000 liter 42% akevitt som ble lagret i opptil 15-20 år før den ble sendt ut på markedet. Råstoffet var råsprit fra Hedemarken og Toten, som ble destillert og tilsatt karve og madeira. I 1907 ble et parti Aquavit No 1 sendt med skonnerten Baltic til Australia. Dette partiet var tappet på sherryfat, som sammen med skipets rulling og de store temperaturforskjellene på reisen medførte en bedre kvalitet. Akevitten fikk navnet linjeakevitt fordi den hadde passert «linjen», dvs. ekvator.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet