Brulegning

av byens gater ble innledet i 1773 da 30 favner av Strømsgaten ble brulagt til en omkostning av 40 riksdaler. I de følgende år ble en rekke andre gater steinsatt, men bare mindre strekninger og uten noen forutgående plan. Etter hvert har alle gatene blitt asfaltert. Bare noen strekninger med brulegning er bevart som her i Tollbodgaten.

Brulegning i Tollbodgaten ved Mads Wiels Plass.       Foto: Torill Juel, 2020
Foto: Torill Juel, 2020

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet