Brupenger

Bompenger ble oppkrevet for passering av byens bruer, ved Drammens bybru fra 15. mars 1813: 1 skilling for personer (spebarn og «øvrighetspersoner» passerte gratis), 4 skilling for en hest, 2 skilling for en ku el. okse, 1 skilling for en gris, sau, geit eller kalv. En tohjulet ekvipasje måtte betale 6 skilling, mens det var 3 skilling for en tohjulet arbeids- eller ferdselskjerre. For en firhjulet ekvipasje var taksten 12 skilling (6 skilling for arbeids- eller ferdselsvogn). For passering gjennom vindebrua innkrevdes 12 skilling for en seilbåt eller en mindre, tom fraktebåt, mens fraktebåter med last betalte fra 36 skilling og oppover. Inntektene av brua var ganske betydelige. Bompenger for passering over brua opphørte fra 1. november 1843, samtidig ble avgiften for skipspassering satt ned til 6 skilling pr. fartøy. Bompenger for skipspassering av bybra og Landfaldøbroen ble i 1868 satt til 18 skilling (60 øre) pr. mast pr. passering. I 1883 ble avgiften satt til 1 krone pr. bru pr. passering, uansett skipets mastetall.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet