Brudevoll, Kristin Sannerud (* 1943)

Litteraturformidler, oppr. fra Drammen, bosatt i Asker, fra 1978 leder av Den Norske Forfatterforenings kontor for norsk litteratur i utlandet, NORLA. Tildelt Fritt Ords honnør 1998. Ridder av St. Olavs Orden.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet