Brudevoll, Kristin Sannerud (* 1943)

Litteraturformidler, oppr. fra Drammen, bosatt i Asker, fra 1978 leder av Den Norske Forfatterforenings kontor for norsk litteratur i utlandet, NORLA. Tildelt Fritt Ords honnør 1998. Ridder av St. Olavs Orden.

Cookies | Personvern

bn