Bruun, Gabriel (1635–1698)

Skipskaptein, senere skipsreder på Bragernes. Førte Daniel Knoffs defensjonsskip og gjorde 1677-78 flere reiser til København med trevarer og jern til krigsflåtens forsyning. Om han deltok i konvoieringen er mer tvilsomt. På 1700-tallet gikk Drammens postmesterembede i lang tid i arv i Bruuns familie. Fra Gabriel B. og hans datter Antonette nedstammer bl.a. maleren Peter Nicolai Arbo og forfatteren Johan Borgen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet