Bruuns Fajancefabrik

Grunnlagt av Hans Nicolai Bruun i 1759- 60 som den eneste fajansefabrikk i Norge ved siden av Herrebø utenfor Halden. Også kalt Bragernes Fajancefabrik el. Drammens Fajancefabrik. Fabrikken lå ved elven i Øvre Storgate 87, på begge sider av gaten, like ovenfor Øvre Sund. Beboelseshusene lå på gatens overside med krambod, fjøs, stal og bryggerhus. Fabrikken med sjøbodene lå på nedsiden mot elven. Produktene var gjerne dekorert med blomster eller kineserier i koboltblått el. manganfiolett, og en rekke av de gjenstander som ble produsert står sentralt i norsk kunstindustris historie. I 1773 fikk Bruun avslag på sin søknad om offentlig støtte, og fabrikken ble nedlagt. Området har blitt utgravet og vitenskapelig vurdert i  flere omganger. Først i 1923-24 av museumsdirektør Anneken Pettersen, senere også i 1960 i forbindelse med fajanseindustriens 200-års jubileum i Norge og sist med supplerende utgravninger i 1963 og 1964.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet