Bruusgaard, Kiøsterud & Co.

Disponentselskap for Bruusgaard, Kiøsterud Skibs A/S, med kontor på Bragernes Torg 2 (senere Bragernes Torg 5) grunnlagt 28. desember 1888 av Martin Henrik Bruusgaard (s.d., død 1914), Nicolai Andreas Bull Kiøsterud (s.d., uttrådte 1932) og Fredrik J. Kiøsterud, s. av Abraham Simers K. (uttrådte 1898). I 1911 inntrådte Einar B. (s.d.) og i 1930 Hans Kiøsterud i firmaet. Virksomheten var en rederi-, befraktnings og kommisjonsforretning med formål å bestyre andre rederes skip, ikke selv eie skipene. Hvert skip skulle eies av et aksjeselskap hvor innskuddskapitalen svarte til innkjøpsprisen. Bruusgaard, Kiøsterud & Co. sendte ut aksjeinnbydelser og stiftet aksjeselskapene, hvor medlemmer av familiene Bruusgaard og Kiøsterud var store interessenter, resten var venner og bekjente. Virksomheten kom etterhvert til å disponere 27 seilskip, og det var stort sett de samme navnene som gikk igjen på tegningslistene. Selskapet begynte som seilskipsrederi og drev til 1890 med treskip, hvoretter det gikk over til stålseilskip. I 1894 innledet rederiet overgangen til dampskip, da var det allerede innkjøpt 18 dampskip til Drammen. Seilskipsflåten ble etterhvert avviklet, dels ved forlis, men også ved salg, hvoretter det ble bygget først mindre og senere større dampskip, alle med navn som begynte på «H». I 1909 ble samtlige skip sammensluttet til ett selskap (se: Bruusgaard Kiøsterud & Co. Dampskibsaktieselskap). Det nest siste seilskip, «Nordlyset», forliste i 1914, mens det siste, «Superior», ble solgt i 1915. Motortankskipet «Hamlet» på 7210 tonn ble overtatt i 1916 som det første motortankskip i verden. Den vesentligste del av tonnasjen var spesialskip bygget for linjefart på China og Siam (Thailand), hvor selskapet underholdt forskjellige linjer.

Selskapet disponerte bl.a. M/T «Hamlet» (9.960 tonn, bygget 1934), M/T «Hermion» (8.500 t., 1937), M/S «Hai Lee» (4.300 t., 1934), M/S «Hai Hing» (3080 t., 1929), S/S «Hektar» (8.200 t., 1921), S/S «Hellen» (8.200 t., 121), S/S «Helios» (3.200 t., 1925), S/S «Hellas» (3.200 t., 1 925), S/S «Hiram» (3.200 t., 1922), S/S «Hermod» (2.350 t., 1925), S/S «Halldor» (2.350 t., 1925), S/S «Hero» (2.000 t., 1918), S/S «Hydrali» (2.000 t., 1919), S/S «Henrik» (2.000 t., 1920), S/S «Halvdan» (2.000 t., 1920) og S/S «Halldor» (2.000 t., 1921).

Den samlede tonnasje var umiddelbart før siste krigsutbrudd ca. 67.000 tonn dw. Flyttet på 1960-tallet til Bragernes Torv 5 (Torvhallen). Eierselskapet Bruusgaard, Kiøsterud Skibs A/S ble fra juni 1972 kontrollert av den såkalte Teigen-gruppen i Egersund, som i løpet av et par år hadde sikret seg 40 prosent av aksjene med stemmerett. Rederikontoret på Bragernes Torg ble ved årsskiftet 1976/1977 flyttet til Asker. Fra 1.1.1978 ble datterselskapet Thoresen International AS i Asker opprettet som driftsselskap for de fire fartøyene Bruusgaard Kiøsterud & Co. hadde drevet, samt for fire fartøyer fra Arne Teigens Rederi i Egersund. Driftselskapet endret i 1980 navn til Arne Teigens Rederi AS i Oslo, i 1984 til Thoresen Shipping AS Oslo/Hong Kong, og endelig i 1985 til Thoresen Shipping Co. Ltd. i Hong Kong.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet