Bruusgaard Kiøsteruds Dampskibsaktieselskab, A/S

Skipsrederi på Bragernes Torg 2 (senere Bragernes Torg 5), grunnlagt 1909 av Martin Henrik Bruusgaard og Nicolai Andreas Bull Kiøsterud. Selskapet var et resultat av at 11 skipseiende selskaper ble samlet. Aksjekapitalen steg til kr. 7 mill. Disponentselskap: Bruusgaard, Kiøsterud & Co. Etter overgangen til motorskip ble selskapet kalt Bruusgaard, Kiøsterud Skibs A/S.

Innen dampskipsselskapet ble etablert hadde rederne gjort en overgang til dampskip i 1895, da D/S Høvding ble levert. Dette skipet innledet den senere omfattende i virksomheten i Asia. I 1902 tok rederne levering av de to første spesialskip for østenfarten, «Haldis» og «Halvard». I 1914 var rederiet landets fjerde største skipsrederi, etter Wilh. Wilhelmsen, Fred. Olsen og A.F. Klaveness & Co. Skaffet seg i 1916 det første motortankskip i verden, «Hamlet» (s.d.).

I 1919 etablerte rederiet egen inspektørstilling i Hong Kong. I 1923 hadde det 11 dampskip i østenfarten, med norske offiserer og kinesisk underordnet mannskap. Midt på 1920-tallet ble det anskaffet seks nye dampskip, som også var beregnet for å føre sesongarbeidere i store antall (kulier, arbeidet på rismarker og i gruver). Med grunnlag i et nært forhold til de kinesiske forretningsdynastiene Wang Lee og Eng Hock, etablerte rederiet i 1922 linjefart mellom Bangkok, Saigon og Hong Kong under navnet China Siam Line, i starten med fire skip, fra 1926 med åtte skip. I mellomkrigstiden ble det opprettet flere nye linjer. I 1926 kjøpte rederiet halvparten av aksjene i det norskeide handelshuset Thoresen & Co. i Hong Kong og overtok resten i 1929. Thoresen & Co. ble i 1926 utvidet med egen virksomhet i Bangkok. I 1927 etablerte rederiet Neman River Towage & Lighter i Bangkok og anskaffet slepebåt og flere lektere. I 1930 opprettet Thoresen & Co. egen avdeling i Oslo. I 1939 hadde rederiet 13 dampskip som hovedsakelig var beskjeftiget i China Siam Line. Under 2. verdenskrig mistet Bruusgaard Kiøsterud 9 skip, 21 norske offiserer og 115 kinesermannskaper omkom. Skipene som overlevde ble driftet av Nortraship 1941-1945. Tapene av skip ble i perioden 1949-1954 erstattet med seks nye motorskip og to nye dampskip. I 1952 opprettet Thoresen & Co. lokale agentkontorer i Singapore og Sandakan. Høsten 1954 gikk Bruusgaard Kiøsterud med i Norse Oriental Line sammen med A/S Thor Dahl i Sandefjord, en ny linje som knyttet Øst-Australia sammen med Indonesia og Malaya. Samarbeidet opphørte i 1957.

I januar 1960 ble rederiets linjefart samlet under navnet Norwegian Asia Line. Samme år kom nybygget «Halldis» inn i flåten. Bruusgaard Kiøsterud drev fra 1960 fire hovedlinjer med sine 13 skip:

Japan/Hong Kong/Malaya/
Rangoon/Calcutta                           Halldis, Halldor, Hallvard, Hai Lee

Bangkok/Malaya/Borneo             Hero, Hydra, Hermelin

Bangkok/Hong Kong/Japan        Hai Hing, Hai Meng

Japan/Hong Kong/Borneo           Hermod, Helios

Hong Kong/Borneo                        Henrik, Hervar

 

I 1966 kjøpte rederiet et svensk linjeskip som fikk navnet «Hallborg» og det tok dessuten levering av et nybygg fra Drammen Slip & Verksted kalt «Hydra» (8400 dwt), forøvrig det eneste skipet rederiet lot bygge i Drammen. Høsten 1968 ble det besluttet å legge ned langlinjen Japan-Calcutta. I 1972 ble linjen Bangkok-Borneo nedlagt. Behov for større og mer moderne tonnasje førte til at rederiet kjøpte secondhand skip av større typer og bygde dessuten om skipene fra 1950-årene. I 1972 gikk rederiet inn et samarbeid med Indo-China Steam Navigation Co. Ltd. i Hong Kong som førte til etableringen av operasjonsselskapet ICNAL Shipping Ltd i Hong Kong med linjetrafikk Japan-Bangkok og Japan-Borneo, som beskjeftiget sju av Bruusgaard Kiøsteruds linjeskip. Norwegian Asia Line var i denne tiden inne i en storstilt omlegging.

I perioden 1969-1972 kjøpte skipsreder Arne Teigen i Egersund, sammen med familie, mange aksjer i det børsnoterte Bruusgaard, Kiøsterud Skibs A/S. (Teigen hadde slått seg opp på brukte skip som hovedsakelig ble satt bort på charter til kinesiske befraktere). Eierandelene i drammensselskapet var fordelt på 12 000 aksjer eid av 1800 aksjonærer. 1000 aksjer var eid av datterselskapet Thoresen & Co. Ltd (Oslo) A/S, som var aksjer uten stemmerett. Selskapets styremedlemmer satt på omtrent 10 prosent av aksjene. Ingen bestemte grupperinger hadde kontroll på rederiet. Våren 1972 satt den såkalte Teigen-gruppen på omtrent 35 prosent av aksjene og antallet aksjonærer var da redusert til 1200. Våren 1972 uttalte Teigen til pressen at hans aksjekjøp bare var å regne som en vanlig investering og at han ikke hadde noen bestemte planer. I realiteten satt gruppen på vel 40 prosent av de aksjene som ga stemmerett. I utgangspunktet hadde aksjekursen ligget på rundt 600 kroner, men etter at Teigen-gruppen skaffet seg mange poster, steg kursen til det mangedobbelte. I mai 1971 kulminerte kursen på 3700 kroner. Under generalforsamlingen 19. juni 1972, av dagspressen beskrevet som «stormfull og dels preget av strid», fikk Teigen-gruppen flertall i styret med Arne Teigen som ny styreformann. To av tre nye medlemmer i representantskapet ble besatt av Teigen-gruppens representanter. Med denne begivenheten var det nesten 100 år gamle drammensrederiet overlatt i nye hender.

Ved årsskiftet 1976/1977 ble rederikontoret på Bragernes torg (øverste etasje i Torghallen) flyttet til Drengsrud gård i Asker. Dette berørte 20 ansatte i Drammen. I tillegg hadde Bruusgaard Kiøsterud med datterselskaper 90 landfast ansatte i Asia. Utover disse landfaste kom alle skipsoffiserene og de ansatte ved Thoresen & Co. i Oslo. I 1978 ble den tekniske ledelse overført fra Asker til Hong Kong. I 1981 ble de tre siste skipene som fortsatt var registrert i Drammen, flagget ut til Panama. I 1983 ble Norwegian Asia Line solgt til Thoresen & Co (Bangkok), et selskap som Teigen var med på å etablere i 1973, med 51 prosent thailandsk kapital. Bruusgaard Kiøsterud Skibs A/S, eid 82 prosent av Teigen, ble et «tomt» selskap som satt søkklastet med betydelige verdier. Det nye Thoresen & Co fra 1973 ble deretter et senter for Arne Teigens virksomhet, som i egen person flyttet til Thailand. All kontoraktivitet i Norge ble nedlagt. Teigen etablerte linjerederiet Thoresen Thai, som etter hvert ble Thailands største skipsrederi. Den siste norske offiser med røtter i Bruusgaard Kiøsterud mønstret av i 1990. Det som var igjen av Bruusgaard Kiøsterud Skibs A/S ble solgt til svenske Consafe AB som basis for offshorevirksomhet i Norge, og endret navn til Camar A/S.

 

 

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet