Bugge, Alf (3.2.1887–11.1.1973)

Byarkitekt i Drammen, f. i Horten, s. av sogneprest Thorvald B. Stadsarkitekt i Kristiansund 1917-19, byarkitekt i Drammen fra 1919. Planla og bygget en rekke villaer og andre boliger, elektrisitetsverk, bryggeri, meieri, lasarett, gamlehjem, middelskole, teknisk aftenskole, handelsgymnasium, kommunens administrasjonsbygning, fiskehall, slaktehus, kino, svømmehall, krematorium, turn- og idrettshall, musikkpaviljonger m.v. Studiereiser til Sverige, England, Skottland, Frankrike, Danmark, Tyskland og Finland. Formann i byggekomitéen for jubileumsutstillingen i Drammen. Gravlagt i Egnund i Folldal.

Cookies | Personvern

bn