Bugge, Alf (3.2.1887–11.1.1973)

Byarkitekt i Drammen, f. i Horten, s. av sogneprest Thorvald B. Studerte først teologi, kunsthistorie og litteratur ved Universitetet i Oslo. Senere arkitektur ved NTH i Trondheim 1910-14 som del av det aller første kull der. Stadsarkitekt i Kristiansund 1917-19. Som et resultat av boligmangelen under 1. verdenskrig ble det i Drammen opprettet et eget byarkitektkontor. Bugge tiltrådte som byens første byarkitekt fra opprettelsen i 1919. Planla og bygget en rekke villaer og andre boliger, elektrisitetsverk, bryggeri, meieri, lasarett, gamlehjem, middelskole, teknisk aftenskole, handelsgymnasium, kommunens administrasjonsbygning, fiskehall, slaktehus, kino, svømmehall, krematorium, turn- og idrettshall, musikkpaviljonger m.v. Studiereiser til Sverige, England, Skottland, Frankrike, Danmark, Tyskland og Finland. Formann i byggekomitéen for jubileumsutstillingen i Drammen. Gravlagt i Egnund i Folldal kommune.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet