Bugge & Gjertsen

var en av landets største produsenter av innredninger til skip. Etablert i 1946 av to drammensere, tidligere skipskaptein Tjodolf Bugge og tidligere marineoffiser Odd Gjertsen. I begynnelsen hadde Bugge & Gjertsen kontor i Tollbugata 15 på Strømsø, men flyttet etter kort tid til Tollbugata 27. I løpet av de første årene ble det etablert produksjonsverksteder på to adresser, henholdsvis i Tollbugata 97 og Aabys gate 2. I denne tiden var bedriften en møbelprodusent for det vanlige forbrukermarkedet. Den spesialiserte seg tidlig på sovesofaer under navnene ”Perfekt” og ”For alle”. I tillegg ble det produsert overstoppede salongmøbler. Produktene fant sitt marked gjennom møbelhandlere i de fleste norske byer.

Rundt 1949 kom virksomheten i kontakt med det maritime markedet. Det ble produsert diverse innredninger både for lugarer og andre deler av skipsoverbygg. Med tiden ble dette markedet viktigst for bedriften. I annen halvdel av 1950-årene fikk Bugge & Gjertsen sine første oppdrag av Drammen Slip & Verksted. Bedriften ble fra den tiden et tilnærmet fast supplement til «Slippens» eget snekkerverksted. Odd Gjertsen overtok bedriften etter at Bugge døde.

Bugge & Gjertsen utførte oppdrag for de fleste skipsverftene på Østlandet, inkludert Aker i Oslo. Flyttet i 1962 til Nedre Storgate 51. Midt på 1960-tallet, med 50 ansatte, hadde bedriften levert innredninger til 100 skip. I 1960-årene leverte Bugge & Gjertsen innredningene for nye hurtigruteskip, til Stena Lines bil- og passasjerferjer (Sverige-Tyskland og Sverige-England) som ble bygget i Langesund og tilsvarende for bil- og passasjerferjene til Thoresen Car Ferries (England-Frankrike) som ble bygget i Tønsberg. Det største skipet med innredning fra Drammen var på 71 000 dødvekttonn. I februar 1973 flyttet bedriften ut av Drammen og samlet alle aktiviteter i eget nybygg på Vitbank i Lier. Bedriften hadde den gang 45 ansatte. Kort tid etter ble ledelsen overtatt av 2. generasjon, Trond Gjertsen. Omtrent halvparten av de ansatte hos Bugge & Gjertsen var til enhver tid beskjeftiget med montering av innredninger ute hos kundene. Da skipsbyggingsindustrien på Østlandet havnet i fritt fall, henvendte bedriften seg til offshoremarkedet og dessuten til fornyelser i ferje- og cruisemarkedet, og oppnådde derfor en videre vekst. På slutten av 1970-tallet hadde bedriften 75 ansatte. Noen oppdrag var så store at bedriften leide inn snekkere fra både Drammen Slip & Verksteds innredningsavdeling og fra andre bedrifter. I november 1983 fusjonerte selskapet med Innrednings-Consult A/S på Gulskogen. I 1987 ble bedriften solgt til Engtech A/S i Slemmestad.

Selskapet ble slått konkurs i 1993. Tre av de tidligere ansatte overtok boet og kalte bedriften for Bugge og Gjertsen Interiør A/S. I begynnelsen av 1994 ble selskapet solgt til Berg Investment (Slippen Næringspark) og driften ble flyttet til gamle Drammen Slip & Verksted. Bugge & Gjertsen hadde en god posisjon i innredningsmarkedet, spesielt når det gjaldt fornyelser av fellesarealer på store bil- og passasjerferger. I årene 1994-1998 vant selskapet mange mellomstore og store innredningsoppdrag. I 1999 havnet bedriften i en tvist med Kværner Masa Yards i Åbo, som resulterte i betalingsstans. For å unngå konkurs måtte nesten hele arbeidsstokken på 52 ansatte avskjediges. Nye lokale driftsselskaper ble opprettet i både Finland og Singapore for at det skulle være mulig å fullføre store oppdrag. Bugge & Gjertsen i Drammen gjennomgikk offentlig akkord. Etter akkorden fikk selskapet navnet Bugge & Gjertsen Cruise Conversion A/S. Etter ønske fra arkitektene, ble arkitektdelen videreført i selskapet ARC Design A/S, som arkitekt Tor Børrestad overtok på et senere tidspunkt. I 2012 ble Bugge & Gjertsen Cruise Conversion A/S solgt til Knut Sivert Nilsen. Selskapet, som ble videreført som Bugge & Gjertsen A/S med 14 ansatte, ble slått konkurs i oktober 2020. Langset-gruppen kjøpte alle immaterielle verdier i boet og etablerte selskapet Langset Bugge Gjertsen AS, med kontorer i Arendal og Molde.

 

 

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet