Bülow, Paul Victor (4.11.1798 – 7.6.1873)

Gårdbruker i Strømsgodset, overtok 1856 Lillemoen etter svigerfaren, Jens Peter Borgen, s. av rittmester og postmester i Drammen J. H.V.C. Bülow. Kjøpmann i Drammen, hadde sin forretning ved Øvre Sund ved siden av svogeren Christian Borgen. B. fikk valget mellom å overta Lillemoen eller godset Wischendorff i Mecklenburg, og valgte det første fordi hans mor ikke ville flytte fra Drammen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet