Burud, Peder Eugen (1930-2014)

Kjøpmann og gründer, f. på Ringerike. Best kjent under navnet Per H. Burud. Odelsgutt fra Nakkerud. Kom til Konnerud i 1953 og drev kolonialforretning, drev senere tilsvarende på Storsand i Hurum, før han i 1959 etablerte forretningen P.H. Burud Dagligvarer i Vårveien 20 på Åssiden. Etablerte i 1969 Ligo Shopping (s.d.) i det nyoppførte Ligosenteret i Betzy Kjeldsbergs vei, sammen med kjøpmennene Tor Blegeberg (egen butikk i Konnerudgata 6 siden 1962) og Kolbjørn Jokstad (Fjell Shopping). Burud etablerte også Ligo Tekstil og Ligostua. Med dette utgangspunktet sto B. i spissen for å bygge en lokal dagligvarekjede. Ligo overtok den lokale Elle-kjeden (s.d.) i 1987.

Burud og medeierne solgte i desember 1990 50 % av eierselskapet Ligo A/S til kjøpmann Stein Erik Hagen (Rimi). Senere ble alt solgt til Hagen. B. hadde bestemt seg for å slutte å jobbe da han var 60 år. Blant mange tillitsverv så var han formann i Drammen Kjøpmannsforening og formann i Drammen Næringslivsforening. President i Lions Club Drammen Vest. Ble i 2006 tildelt Lions Club Internationals høyeste æresbevisning Melwin Jones Fellowship Award. Burud var far til Per-Erik Burud (s.d.) som bygde opp Kiwi-kjeden til å bli landets største dagligvarekjede.

 

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet