Buskerud fylkeshus (det første)

Amtmand Bangs gate 8. Oppført 1919 som embetsbolig og administrasjonskontor for fylkesmannen i Buskerud. Fungerte som Fylkeshus frem til 1940. Arkitekt N. P. Nilsen. Pr. 2023 fungerer huset som kommunal barnehage med 42 plasser.

Cookies | Personvern

bn