Buskerud fylkeshus (det første)

Amtmand Bangs gate 8. Oppført 1919 som embetsbolig og administrasjonskontor for fylkesmannen i Buskerud. Fungerte som Fylkeshus frem til 1940. Arkitekt N. P. Nilsen. Pr. 2023 fungerer huset som kommunal barnehage med 42 plasser.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet