Buskerud Hullkortsentral A/L

Etablert høsten 1957 i Øvre Storgate 57 av 24 andelshavere; 12 kommuner, 10 trygdekontorer og 2 elektrisitetsverk. Andelshaverne var hullkortsentralens oppdragsgivere. Initiativtakerne var kontorsjef R. Bruun-Evensen i Drammen kommune og skatteinspektør Øivinn Sannerud. Sentralen var den første og eneste kollektive hullkortsentral for kommuner og offentlige etater i Nedre Buskerud. Den baserte seg på innkjøpte punchemaskiner og innleide sorterings- og utvelgingsmaskiner levert av IBM. En utvelgingsmaskin kunne lete opp 39 000 kort pr. time. Skriveren kunne skrive 80 linjer pr. minutt. Hullkortenes format var 19 x 8 centimeter. Anders Erik Rambech var disponent. Det største oppdraget var skattelikningen, men diverse statistikkoppgaver var også blant de viktigste. Foretaket ble i løpet av 1972 fusjonert inn i nyopprettede Vest-Viken EDB-sentral (Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder, med hovedsete i Tønsberg). Etter fusjonen ble driften nedlagt.

 

Cookies | Personvern

bn