Buskerud Hullkortsentral A/L

Etablert høsten 1957 i Øvre Storgate 57 av 24 andelshavere; 12 kommuner, 10 trygdekontorer og 2 elektrisitetsverk. Andelshaverne var hullkortsentralens oppdragsgivere. Initiativtakerne var kontorsjef R. Bruun-Evensen i Drammen kommune og skatteinspektør Øivinn Sannerud. Sentralen var den første og eneste kollektive hullkortsentral for kommuner og offentlige etater i Nedre Buskerud. Den baserte seg på innkjøpte punchemaskiner og innleide sorterings- og utvelgingsmaskiner levert av IBM. En utvelgingsmaskin kunne lete opp 39 000 kort pr. time. Skriveren kunne skrive 80 linjer pr. minutt. Hullkortenes format var 19 x 8 centimeter. Anders Erik Rambech var disponent. Det største oppdraget var skattelikningen, men diverse statistikkoppgaver var også blant de viktigste.

I 1965 hadde BHS (Buskerud Hullkortsentral A/L) alle kommunene i Buskerud, Buskerud fylke, 6 kommuner i Akershus (bl.a. Bærum og Asker) samt Jevnaker og Lunner som kunder/andelshavere. Den første elektroniske maskinen ble installert i 1967/1968 og hadde 4K minne. Med tapestasjoner og printer trengte den et eget rom med konstant temperatur. Kablene mellom maskinene be lagt under et løst gulv.

Foretaket ble i løpet av 1972 fusjonert inn i nyopprettede Vest-Viken EDB-sentral (Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder, med hovedsete i Tønsberg). Etter fusjonen i 1972 kom den første IBM 360 med 64 K minne, tape og disk stasjoner. Da hadde BHS flyttet til sitt nye bygg i Christoffer Knudsens gate 35 på Landfalløya. Avdelingen i Drammen besto til Vest-Viken EDB-sentral ble fusjonert inn i Norsk Informasjonsteknologi A/S (NIT) i 1991.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet